Primaria Pascani

Sedinta ordinara 26.04.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 90/2009 privind stabilirea amplasamentului pentru construcție locuințe ANL pe teren proprietate publică a municipiului Pașcani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 74/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municpiului Pașcani nr. 90 din 26.05.2009 privind stabilirea amplasamentului pentru construcție locuințe ANL pe teren proprietate publică a municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, în proprietatea privată a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani a terenului în suprafață de 1000 mp situat în municipiul Pașcani, str. Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 19, cvartal 40, parcela 1(1659/1) – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind însuşirea în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani a imobilului (terenului) în suprafață de 50.289 mp, situat în Cvartal 120, CC2355/2/1  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale din Piața Vale, spaţiul comercial nr. 5, spaţiul comercial nr. 7, spaţiul comercial nr. 8 din tronson II, corpul “B”, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în str. Ceferiștilor, nr. 4, Municipiul Pașcani, judeţul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea schimbării locuinței atribuite cu o cameră în locuință vacantă cu două camere pentru chiriașul Simina Cristinel  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea repartizării unor locuințe disponibile din blocurile construite prin ANL, situate în municipiul Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: „Extindere rețea de gaze naturale pe străzile „1 Mai”, Primăverii și Șoseaua Neamțului din municipiul Pașcani, județul Iași  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Creşei nr. 1 Paşcani, pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. I al anului 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea pretului local de producție al energiei termice produsă și distribuită prin centrale termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, exclusiv energia termică produsă în cogenerare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pașcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor spaţii din incinta Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Calendarului de activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri, pentru perioada aprilie – septembrie 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind adoptarea declarației de susținere a unirii Republicii Moldova cu România și înființarea unui punct de semnare a declarației de către cetățenii Municipiului Pașcani – initiator OLARIU COSTEL – SORIN (Dezbatere)

RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2017 a Serviciului Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară – raportor Seful Serviciului Comunitar de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara

RAPORTUL administratorilor privind situația economico-financiară a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani la data de 31.12.2017 – raportor Presedintele consiliului de administratie al R.A.G.C.L. Pascani

 

Arhive lunare