Primaria Pascani

Sedinta ordinara 25.04.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Cantinei de Ajutor Social Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Creșei Nr. 1 Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare ale Municipiului Pașcani pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții al Serviciului Administrația Piețelor pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E) și a Programului obiectivelor de investiții, pe anul 2019– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, și a Listei obiectivelor de investiții, pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani și a Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și Programul obiectivelor de investiții, pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. I al anului 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2019 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani  – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului de activități culturale, sportive și educative organizate la nivelul Municipiului Pașcani, în perioada aprilie-iulie 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada ianuarie – iunie 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Paşcani şi Fundația Comunitară Iaşi  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Paşcani şi Asociația Sportivă Școlară ”Miron Costin” Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea componenţei Comisiei de organizare a manifestării ZILELE MUNICIPIULUI PAŞCANI – ediţia a XI – a, 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 66/11.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin transformarea a două funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 17/31.01.2019 privind înființarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L. Pașcani – întrepriindere publică cu sediul în Municipiul Pașcani, având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind numirea membrilor Consiliului de administrație al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind repartizarea unor locuințe cu chirie din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea repartizării unor locuințe disponibile din blocurile construite prin ANL, situate în municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigarea a terenurilor disponibile, pozițiile nr. 20-1, 40, 50, 52 și 53, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, Municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigarea a spațiului comercial nr. 9, Corpurile “B” și “C” în suprafață de 29,20 mp, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situat în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, Municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea cotei părți aferentă chiriei pentru spațiul deținut de S.C. TRIDELTA S.R.L. Pașcani situat în interiorul Colegiului Tehnic de Căi Ferate “Unirea”, Municipiul Pașcani, str. Ceferiștilor, nr. 3, jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind introducerea cererii de intrare in insolventa prin procedura simplificata a S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice Studiu de prefezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru trecerea sistemului centralizat de alimentare cu caldura si apa calda la sistem de incalzire si preparare apa calda cu centrala termica cu functionare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investitii „Casa Municipala de Cultura „Mihail Sadoveanu”, str. Moldovei, nr. 2, municipiul Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizarea, extinderea si cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Pascani” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 68 din 20.04.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii:”Cresterea eficientei energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr. 1″, strada Sportului, nr. 11, municipiul Pascani, judetul Iasi, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 143 din 08.08.2018 si prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 71 din 16.04.2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare