Primaria Pascani

Sedinta ordinara 21.12.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 148/18.11.2020 privind stabilirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Pașcani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal – ARSACIS – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Pașcani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Pașcani pentru trim. al IV-lea al anului 2020 – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Amenajare Spațiu Comercial prin Schimbare de Destinație și Recompartimentări, Refuncționalizări, Branșament Utilități, Amenajare Parcare, Amplasare Firme Luminoase și Totem”, pe teren în suprafață de19263.00 mp, cu nr. cadastral 67080, din str. Moldovei nr. 17 Bis, mun. Pașcani – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 72/21.05.2020 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Pașcani și a participării Consiliului Local al Municipiului Pașcani la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020 – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 172/16.09.2019 privind desemnarea administratorului special al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani în cadrul procedurii de insolvență– initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 128/30.07.2020 privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile, situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4 și în Piața Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6 – 8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Raport de ACTIVITATE al administratorilor SC CLP Ecoserv SRL Pașcani pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020 – rapotori ADMINISTRATORII S.C. CLP ECOSERV S.R.L.

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2020 – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 – initiator PINTLIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

 

Arhive lunare