Primaria Pascani

Sedinta ordinara 21.12.2017

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al IV-lea al anului 2017  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 69 din 28.04.2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale din municipiul Pașcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea actelor adiţionale la contractele de închiriere nr. 19482 din 09.12.2016 si nr. 10854 din 08.12.2017 pentru unităţile de locuit situate în Municipiul Paşcani, str. Grădiniţei, nr. 18, bloc F2, et. 2 , ap. 10 si str. Ștefan cel Mare, nr. 22, bloc F3, et. 3 , ap. 9 aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transmiterea în administrarea S.C. ApaVital S.A. Iaşi a bunurilor aferente sistemului pentru ridicarea presiunii apei reci şi apei calde (staţii hidrofoare) amplasate în centralele de cvartal CT1, CT2, fosta CT3 (Atelier reparaţii centrale termice – str. Horia), CT4, CT5, CT6, CT10 si CT11, proprietate publică a municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contractării unei finanțări de tip leasingfinanciar pentru achiziționarea unor utilaje de dzăpezire și curățenie stradală – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de Investitii ale S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pascani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare