Primaria Pascani

Sedinta ordinara 21.02.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie-mai 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2018 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani  – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Cantinei de Ajutor Social Pașcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Creșei Nr. 1 Pașcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții al Serviciului Administrația Piețelor pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii și a Programului obiectivelor de investiții, pe anul 2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor și a Listei obiectivelor de investiții, pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura “Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare al Municipiului Pașcani pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea anexei nr. 2 din HCL 38 din 2005 privind validarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privată a municipiului Pașcani ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală – initiatori NEDELCU GABRIELA, PINTILIE CIPRIAN, DANU ION (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor loturi de teren, din proprietatea privată a municipiului Pașcani, atribuite în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Pașcani, pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr. 15 din 2003  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 178 din 26.11.2009 privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Pașcani și din administrarea Consiliului Local Pașcani, în proprietatea privată a municipiului Pașcani și în administrarea Consiliului Local Pașcani a terenului în suprafață de 15712,13 mp situat în municipiul Pașcani, strada Morilor – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din proprietatea privată a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, în proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local Pașcani a terenului în suprafață de 2100 mp situat în municipiul Pașcani, strada Morilor – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu titlu gratuit, a terenului situat în str. Morilor (loturile 1,2,3,4,5,6 și 8) în vederea construirii a două case de tip familial, pe toată durata existenței clădirilor Proiect de HOTARARE privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privată a municipiului Pașcani ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privată a municipiului Pașcani ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea contractului de închiriere (contract cadru) prezentat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 35 din 26.04.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţe, proprietate publică/privată a Municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2018Proiect de HOTARARE privind Planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea Serviciului de iluminat public în Municipiul Pașcani, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specific de desfășurare a serviciului de iluminat public din Municipiul Pașcani, precum și stabilirea formei de gestiune – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, în forma revizuită – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea, din administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași în adminsitrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, a terenului aflat în domeniul public al Municipiului Pașcani, în suprafață de 35.000 mp și a obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform de deșeuri Pașcani – Valea Seacă” în valoare de 4.978.584,87 lei, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii În cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea construire spațiu commercial cu regim de înălțime parter, amenajare locuri de parcare și construcție totem pe teren în suprafață de 1000 mp, cu nr. cadastral 60151, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 64, mun. Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: „Extindere retea de gaze naturale in municipiul Pascani, judetul Iasi  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare