Primaria Pascani

Sedinta ordinara 16.12.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, la Clubul Sportiv Municipal Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2019  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2019  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al IV – lea al anului 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 33 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea formei juridice a societății S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: S.C. CLP ECOSERV S.R.L. având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății publice a Municipiului Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății private a Municipiului Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de finanțare a proiectului “Crearea acesului cetățenilor în instituțiile publice amplasate pe strada centrală a orașului Ialoveni” încheiat între Municipiul Pașcani și Orașul Ialoveni din Republica Moldova – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 66/11.05.2015 prin transformarea unor funcții de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind înființarea de parcări dotate cu stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și hibrid plug – in  – initiator OLARIU COSTEL – SORIN (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea programului ”Adoptă un spațiu verde” și a protocolului de colaborare dintre municipiul Pașcani și instituții, agenți economici și asociații de locatari/proprietare, ce vor să participe la acest proiect – initiator OLARIU COSTEL – SORIN (Dezbatere)

 

Arhive lunare