Primaria Pascani

Sedinta extraordinara 21.12.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru spații și utilizarea temporară a terenurilor din domeniul public/privat din Municipiul Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași, pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea tarifului local de producție al energiei termice produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani, exclusive energia termică produsă în cogenerare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate prestart de Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Stănița – jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. a suprafeței de 15 mp, teren aparținând domeniului public al municipiului Pașcani afectat de amplasarea a 12 stâlpi și un punct de aprindere, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare rețea JT și modernizare branșamente aferente PT 69 Pașcani, municipiul Pașcani, județul Iași ” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. a suprafeței de 821 mp, teren aparținând domeniului public al municipiului Pașcani pentru realizarea obiectivului „Reabilitare rețea JT și modernizare branșamente aferente PT CZ 52 Pașcani, municipiul Pașcani, județul Iași ” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. a suprafeței de 860 mp, teren aparținând domeniului public al municipiului Pașcani, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente aferente PT CZ 28 Pașcani, județul Iași ” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

 

Arhive lunare