Primaria Pascani

Sedinta extraordinara 19.06.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind regulamentul de utilizare temporară a terenurilor din proprietatea publică și privată a Municipiului Pașcani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași și modalitatea de încasare a tarifelor aferente – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea inventarului bunurilor de retur, proprietate publică sau privată a Municipiului Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, aferente Serviciului Public de Salubrizare, pentru activitățile de mpturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, dezinsecție, deratizare și dezinfecție către S.C. CLP ECOSERV S.R.L. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întraga arie de operare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 și a Actului Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind premierea elevilor din municipiul Pașcani care au terminat ciclul gimnazial și liceal ca șefi de promoție, anul școlar 2019-2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale S.C. CLP ECOSERV SRL Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 17/31.01.2019 privind înființarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L. Pașcani – întreprindere publică cu sediul în Municipiul Pașcani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 224/28.11.2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 3 la Caietul de sarcini – Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 44/09.03.2020 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare și funcţionare, Caietului de Sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani” – Cod SMIS 136308 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP Apel de proiecte: POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Calitate în pregătirea și formarea profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții, destinat învățământului profesional și tehnic”, Colegiul Tehnic ”Unirea”, strada Ceferiștilor nr. 3, municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare