Primaria Pascani

Sedinta extraordinara 18.09.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind modificarea HCL 145 din 24.08.2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect < REABILITARE, CONSERVARE ŞI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO-PAŞCANU ŞI A TERENULUI AFERENT > Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 164/06.09.2018 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, str. Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași, aprobați prin H.C.L. nr. 195/18.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, str. Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, str. Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași, aprobați prin H.C.L. nr. 195/18.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, str. Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare