Primaria Pascani

Sedinta extraordinara 18.02.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, Municipiul Pașcani, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 89 din 31.05.2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 70 din 14.04.2009, privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Municipal Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea dezmembrării terenului din proprietatea publică a Municipiului Pașcani și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani având numărul cadastral 2264  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 144/29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice in Municipiul Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Școli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 14 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind acordarea de stimulente financiare lunare pentru personalul medical de specialitate al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani, in anul 2019  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare