Primaria Pascani

Sedinta extraordinara 16.04.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect PROIECT: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2, CREȘA NR. 1 STRADA SPORTULUI NR. 11, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI Axa prioritară: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții: 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar Apel de proiecte nr. POR/!)/2017/10/10.1a/7regiuni – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 68 din 20.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Creșa nr. 1”, strada Sportului nr. 11, municipiul Pașcani, județul Iașimodificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 143 din 08.08.2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pascani, jud Iasi, atestat prin Hotararea nr. 1654/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prin adaugarea pozitiilor cu numerele de la 2046 pana la 2096, inclusiv – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare