Primaria Pascani

Sedinta extraordinara 14.12.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 148/18.11.2020 privind stabilirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitație publică privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuințe, proprietate publică/ privată a municipiului Pașcani, județul Iași, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitație publică privind închirierea terenurilor, proprietate publică/ privată a municipiului Pașcani, județul Iași, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea anexelor 1 – 9 la Caietul de Sarcini pentru activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, în municipiul Pașcani– initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare către S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani, prin Consiliul Loca – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea acoperirii parțiale a investițiilor propuse pentru îmbunătățirea realizării activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea tarifelor pentru activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani, prin Consiliul Local – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani, pentru anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G) pentru anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E) pe anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Arhive lunare