Primaria Pascani

Sedinta extraordinara 09.05.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii : “Creșterea eficienței energetice – Școala gimnazială “Iordache Cantacuzino”, Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018 și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE de aprobarea a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: PROIECT: CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IORDACHE CANTACUZINO, PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de Investitii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor. OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE – Obiectiv Specific – Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: „Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

 

Arhive lunare