Primaria Pascani

Sedinta extraordinara 09.03.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare și Funcţionare, Caietului de Sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în Municipiul Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare si Funcţionare, Caietului de Sarcini, ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activitățile de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare si Funcţionare, Caietului de sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în Municipiul Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului local de combatere a vectorilor în anul 2020 în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 4 din 30.01.2020 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafețele de teren având numerele de inventar 79 și 1035 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea destinaţiei de muzeu pentru imobilul „Palatul Cantacuzino-Pașcanu”, proprietatea privată a municipiului Pașcani, situat în municipiul Pașcani, Aleea Parcului, nr. 7, jud. Iași, Nr. Cad. 63384 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare