Primaria Pascani

S.C. PREST SERV APA S.A. (PSA)

1. Prezentarea organizatiei

Scurt istoric

 

Societatea a luat fiinţă în anul 2011 prin  reorganizarea Directiei Apa – Canal Paşcani in S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani. De-a lungul timpului organizatia a cunoscut o continua expansiune in domeniul serviciilor publice, prin extinderea ariei de actiune si diversificarea serviciilor oferite.

 

Obiect de activitate:

 

A. Servicii de captarea, tratarea, transportul şi distribuirea apei potabile in municipiul  Paşcani şi în localităţile Moţca, Hărmănesti, Todireşti, Cotnari;

B. Servicii de canalizare şi epurare apelor uzate (menajere, industriale şi pluviale);
Alte servicii:

 • controlul calităţii apei
 • servicii de transport – aprovizionare
 • lucrări, întreţinere şi reparaţii la retele si bransamente
 • verificări metrologice pentru apometre
 • servicii vidanjare

2. Misiune şi obiective strategice
Misiunea S.C.Prest Serv Apa S.A.  Paşcani este aceea de a furniza continuu şi în mod eficient servicii de calitate, accesibile tuturor clienţilor.
Obiective strategice:

A. alimentarea cu apă potabilă a tuturor clienţilor, în regim continuu (24 ore din 24 ) la nivelul de calitate corespunzător standardelor şi la preţuri accesibile, pe principiile eficienţei economice;

B. colectarea apelor uzate prin reţeaua publica de canalizare, epurarea acestora şi tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor in domeniul protectiei mediului;

C. furnizarea de servicii conforme specificaţiilor clienţilor, la cel mai bun raport pret/calitate;

D. extinderea regională a serviciilor furnizate;

E. dezvoltarea continuă a resurselor umane;

F. obţinerea unei marje optime de profit care să permită dezvoltarea continuă a activităţii;

G. informarea permanentă a clienţilor;

 

3.  Consiliul de administraţie:

 •   Ionescu Dragos (preşedinte)
 •   Moraru Iulian – Constantin (membru)
 •   Aparaschivei Vasile (membru)
 •   Stoica Constantin (membru)
 •   Sofian Dorina (membru)

 

4.  Echipa manageriala

 • Director general:            Ing. Katzighera Aristotel
 • Director economic:       Ec. Elena Guzga

5. Elemente de identificare şi contactare

Sediu administrativ:

705200 Paşcani
Str. Moldovei nr. 33,
Tel. 0232.719.215; 0232.719.530, Fax. 0232.762.038
Dispecerat: 0232.717.945

Puncte de lucru:

  • Captare-Pompare Motca
  • Captare-Pompare Haznaseni
  • Captare-Pompare Boldesti
  • Rezervoare inmagazinare Gastesti
  • Sediu Administrativ
  • Staţie pompare ape uzate “V. Alecsandri” Pascani
  • Staţie pompare ape uzate „SC Nectar” Pascani
  • Staţie de epurare ape uzate Pascani

Situl oficial al masurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/005 pentru „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a celui de ape uzate in municipiul Pascani:www.ispa-pascani.ro
Program lucru:

  • luni-joi :07.00-15.30
  • vineri: 07.00-13.00

Arhive lunare