Primaria Pascani

R.A.G.C.L. PAŞCANI

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA PAŞCANI – RAGCL s-a înfiinţat în baza Legii 15/1990 şi a Deciziei nr. 81/1991 a Prefecturii Judetului Iasi.

 

Adresa: str. Moldovei, nr.21.

Telefon: 0232.763.621

Fax: 0232.717.940

E-mail: ragcl@yahoo.com,

Site: www.ragclpascani.ro.

 

Temeiul legal al înfiinţării se regăseşte în art.3 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea întreprinderilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, în Hotărârea Guvernului nr.1330/1991 prin care se stabilesc activităţile care se pot executa în cadrul regiilor autonome.

 

La data înfiinţării patrimoniul R.A.G.C.L. era de 936.028.000 lei, valoare care fost corectată odată cu efectuarea reevaluării.  Patrimoniul a fost preluat pe baza de protocol după cum urmează:

 

  • de la IGCL Paşcani a fost preluat întreg patrimoniu, mai puţin patrimoniul existent pe raza oraşelor Hîrlău şi Tîrgu Frumos, care a fost predat regiilor autonome înfiinţate în oraşele respective
  • de la Primăria Paşcani s-a preluat patrimoniul aferent serviciilor de salubritate, administrarea,  întreţinerea şi repararea fondului locativ de stat
  • de la IJTL Iaşi s-a preluat patrimoniul aferent mijloacelor de transport prevăzute în decizia Prefecturii Iaşi nr.66/1990

 

Prin Legea nr.326/ 2001 privind serviciile publice şi de gospodărie comunală cu modificările şi completările ulterioare o parte a patrimoniului regiei trece în patrimoniul public

 

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă din Paşcani este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J22 – 9/1991, deţine cetificatul de înregistrare fiscală – RO1999398 şi este înregistrată la Registrul Finanţelor Publice sub nr.10007

 

Obiectul de activitate al regiei îl constituie:

 

  • producerea şi distribuirea energiei termice şi a apei calde de consum, producerea energiei electrice;
  • administrarea şi închirierea fondului locativ de stat aflat în administrarea regiei;
  • transportul local de călători şi transport marfă;
  • vânzarea de locuinţe şi spatii cu alta destinaţie decât locuinte din fondul locativ de stat;

 

Forma de proprietate este integrala de stat, patrimoniul fiind proprietatea Consiliului Local al municipiului Pascani.

 

Conducerea unităţii este asigurată de :

 

  • Ing. Gelu Nedelcu – director general,
  • Ing. Sorin Nacuta – director tehnic.

 

Regia deţine licenţă, în conformita cu prevederile O.G nr.73/2002 pentru furnizarea energiei termice, licenţă pentru producerea energiei electrice în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr.318/2003, licenţă pentru servicii de salubrizare emisă în conformitate cu HG 373/2002 şi licenţă pentru transportul rutier public de persoane în trafic internaţional în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.102/2006

Arhive lunare