Primaria Pascani

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PRIN DIGITALIZARE – COD SMIS 128275

ANUNŢ

DEMARARE PROIECT

”SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PRIN DIGITALIZARE” COD MySMIS 128275

         Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Pașcani împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au semnat în data de 13.06.2019 contractul de finanţare nr. 362 pentru proiectul ”Simplificarea Procedurilor Administrative prin Digitalizare” cod MySMIS 128275.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)–Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Beneficiarul proiectului: Municipiul Pașcani

Data de începere a proiectului: 13.06.2019

Data de finalizare a proiectului: 13.06.2021

Perioada de implementare: 24 de luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.643.699,50 lei

Valoarea eligibilă nerabursabilă: 2.590.825,51 lei din care:

– 2.247.144,58 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

– 343.680,93 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național;

– 52.873.99 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului – contribuţie proprie din Bugetul local.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

         Consolidarea capacităţii Primariei Municipiului Paşcani de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administraţiei locale și reducerea birocrației pentru cetăţeni.

Obiectivele specifice ale proiectului

 

o Îmbunătăţirea procesului de planificare strategică şi alocare a resurselor în cadrul Primăriei Municipiului Paşcani prin introducerea unui instrument informatic de bugetare participativă;

o Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office;

o Dezvoltarea cunoștinţelor şi abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Paşcani, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea/evaluarea/testarea și certificarea compeţențelor / cunoștinţelor dobândite pentru 75 de persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte planificarea strategică. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul ţină în domeniul exploatării şi administrării sistemelor implementate, cu scopul de Simplificare a Procedurilor Administrative prin Digitalizare.

Rezultate așteptate 

  1. Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni, implementate.

o Rezultat proiect 1 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţenii Municipiului Paşcani;

 2. Rezultat program 5 – Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific OS1 si OS2;

o Rezultat proiect 2 – Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din Primaria Municipiului Paşcani în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate.

 

         Date de contact

Manager de proiect: Gabriela Dumitriu – consilier în cadrul Compartimentului de Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale din cadrul Primăriei Municipiului Paşcani

E-mail: gabriela.dumitriu@primariapascani.ro

Adresa: Str. Ștefan cel Mare, Nr. 16, 705200 – Paşcani, Jud. Iaşi – România

Telefon: 0232.762.300

Fax: 0232.766.259,

www.primariapascani.ro

www.poca.ro

 

Arhive lunare