Primaria Pascani

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PRIN DIGITALIZARE – COD SMIS 128275

 

ANUNT – DEMARARE PROIECT SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PRIN DIGITALIZARE” COD SMIS 128275

 

UAT Municipiul Pascani si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au semnat in data de 13.06.2019 contractul de finantare nr. 362  pentru proiectul ” Simplificarea Procedurilor Administrative prin Digitalizare” cod SMIS 128275  .

Data începere proiect: 13.06.2019

Perioada de implementare: 24 de luni            

Valoarea totală eligibilă ă a proiectului: 2.643.699,50 lei

Valoarea eligibilă nerabursabilă: 2.590.825,51 lei din care:

  • – 2.247.144,58 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  • – 343.680,93 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național;
  • -48.771,78 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului – contribuție proprie din Bugetul local.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

           

            Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Consolidarea capacitatii Primariei Municipiului Pascani de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primarie prin simplificarea procedurilor administratiei locale si reducerea birocratiei pentru cetatenii.

 

 

            Obiectivele specifice ale proiectului

  1. 1. OS1. Îmbunatatirea procesului de planificare strategica si alocare a resurselor în cadrul Primariei Municipiului Pascani prin introducerea unui instrument informatic de bugetare participativa.

 

 

  1. 2. OS2. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni, în corespondenta cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât si front-office

 

 

  1. 3. OS3. Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul Primariei Municipiului Pascani , în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea,evaluarea/testarea si certificarea competentelor / cunostintelor dobândite pentru 75 de persoane din cadrul grupului tinta, în ceea ce priveste planificarea strategica. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul tinta in domeniul exploatarii si administrarii sistemelor implementate, cu scopul de Simplificare a Procedurilor Administrative prin Digitalizare

 

            Rezultate asteptate

  1. Rezultat program 3- Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni, implementate.
  • Rezultat proiect 1

-Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetatenii Municipiului Pascani

 

  1. Rezultat program 5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific OS1 si OS2;
  • Rezultat proiect 2

– Cunostinte si abilitati ale personalului din Primaria Municipiului Pascani în domeniul exploatarii si administrarii sistemelor implementate

 

            Date de contact: Manager de proiect Gabriela Dumitriu, consilier in cadrul Compartiment Programe Europene si  Atragere Fonduri Structurale din cadrul Primăriei Municipiului Pascani , Str. Stefan cel Mare, Nr. 16, 705200 – Pascani, Jud. Iasi – Romania, tel. 0232.762.300, fax 0232.766.259,                                           e-mail gabriela.dumitriu@primariapascani.ro, www.primariapascani.ro

 

 

  Primar,

Ing. Dumitru Pantazi

Arhive lunare