Primaria Pascani

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORDACHE CANTACUZINO” PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI

DESPRE PROIECT 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORDACHE CANTACUZINO” PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”- Cod SMIS 115226

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

             Obiectivele specifice  1.Reabilitarea clădirii și a instalațiilor aferente acesteia (instalația apa calda consum, instalația de iluminat, instalația de încălzire)  2.Crearea unui mediu educațional cu un grad minim de confort care să le permită elevilor și cadrelor didactice să își desfășoare activitatea în condiții optime.

            BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL PASCANI

            REZULTATE AȘTEPTATE:

  1. Cresterea eficientei energetice a cladirii si diminuarea costurilor cu întretinere.

  2. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): valoarea la finalul implementarii proiectului: 0.02092.

 3. Consumul anual de energie primara: valoare la finalul implementarii proiectului: 388,924,13 KWh/an.

 4. Consumul anual de energie primara în cladirea publica (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), valoare la finalul implementarii proiectului: 89,30 KWh/m2/an din care: – pentru încalzire/racire: valoare la finalul implementarii proiectului: 88,73 KWh/m2/an.

 5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: valoare la finalul implementarii proiectului: 131.184,11 KWh/an din care: – pentru încalzire/racire: valoare la finalul implementarii proiectului: 86.381,80 KWh/an ; – pentru preparare apa calda de consum: valoare la finalul implementarii proiectului: 5.179,21 KWh/an; – electric: valoare la finalul implementarii proiectului: 3.212,67 KWh/an.

SURSA DE FINANTARE

Programul Operational Regional (POR) 2014-2020

Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investitii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor.

OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE

Obiectiv Specific – Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totala a proiectului      3.390.015,15 lei

Valoare eligibila totala               3.107.271,49 lei

STADIUL PROIECTULUI

In implementare

Data semnarii contractului: 30.10.2018

Termen de finalizare:         31.01.2020

Organismul intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est

Adresa: Piatra Neam, Str. Lt. Draghescu, nr.9, judetul Neamt

E-mail adrnordest@adrnordest.ro

Telefon  +40 2333 218071

Web  http: www.adrnordest.ro

__________________________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

__________________________________________________________________________________________

 Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro     |     www.inforegionordest.ro

Arhive lunare