Primaria Pascani

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI”-COD SMIS 122448

DESPRE PROIECT

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI”-COD SMIS 122448

Obiectivul general al proiectului este îmbunatațirea infrastructurii educaționale antepreșcolare și preșcolare pentru a crea copiilor și cadrelor didactice un mediu educațional care să le ofere comfortul minim, siguranța și să le permita desfășurarea unui proces instructiv educativ eficient. Prin intermediul acestui proiect se doreste ca atât gradinița cât și creșa să devină un mediu atractiv pentru toți copiii, un mediu care va încuraja dorința de performanță și participare la procesul educațional, consolidând astfel rolul gradiniței si creșei în parcursul educațional al fiecarui copil.

             Obiectivele specifice sunt: 1. Dezvoltarea unui mediu educațional propice antepreșcolarilor, preșcolarilor și cadrelor didactice din unitatea de învățământ în care să își desfășoare activitatea în condiții optime în perioada de implementare si durabilitate., 2. Cresterea gradului de participare la procesul educațional antepreșcolar și preșcolar în municipiul Pașcani începand din anul al doilea de monitorizare a proiectului, inclusiv creșterea numărului de copii cu cerințe educative speciale și a celor din medii defavorizate.

            BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL PASCANI

            REZULTATE AȘTEPTATE:

1. Extinderea și modernizarea clădirii în care se desfășoara procesul educațional al Grădiniței nr. 2 și Creșei nr. 1 din municipiul Pașcani

2. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului:

Creșă

Fete:

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 23

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 36

Baieți:

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 27

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 31

Persoane cu dizabilitați:

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 1

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 3

Persoane aparținând categoriilor dezavantajate:

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 9 (5 copii din familii monoparentala, 4 copii din familii in situatii de risc social)

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15

Gradinita

Fete:

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 91

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 105

Baieți:

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 82

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 95

Persoane cu dizabilitați:

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 2

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 6

Persoane aparținând categoriilor dezavantajate:

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 15

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 30

3. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar si prescolar

– Valoare la începutul implementarii proiectului: 1

– Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1

4. Aprobarea Cererii de Finantare si demararea activitatilor ce tin de implementarea proiectului depus de Municipiul Pascani.

SURSA DE FINANTARE

Axa prioritară: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,

Prioritate de investiții: 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totala a proiectului       5.760.272,13 lei

Valoare eligibila totala                    4.835.712,94 lei

STADIUL PROIECTULUI

In implementare

Data semnarii contractului: 25.06.2019

Termen de finalizare 31.12.2021

Organismul intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est

Adresa: Piatra Neam, Str. Lt. Draghescu, nr.9, judetul Neamt

E-mail adrnordest@adrnordest.ro

Telefon  +40 2333 218071

Web  http: www.adrnordest.ro

______________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

______________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro     |     www.inforegionordest.ro

Arhive lunare