Primaria Pascani

Informatii de interes public

Persoana desemnata cu atributii privind implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001 este:

Apostol Paul – IulianSef Serviciu Administratie Publica Locala

LISTA informatiilor publice care se comunica din oficiu

LISTA cuprinzand documentele de interes public produse si sau gestionate altele decat cele puse la dispozitie din oficiu

DISPOZITIA Nr. 1145/05.05.2017 privind stabilirea modalitatii de plata a serviciilor de copiere a documentelor eliberate de Arhiva institutiei la solicitarea persoanelor fizice/juridice

 

Art. 22 din Legea 544/2001

(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotararea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

(5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru.

 

Formular cerere informatii publice

Formular reclamatie administrativa

 

RAPOARTE LEGEA 544/2001

 

                2019

                2018

                2017

                2016

                2015

                2014

Arhive lunare