Primaria Pascani

HOTARAREA Nr. 212 privind scutirea la plata majorărilor și penalităților de întârziere prevăzute în graficul de eșalonare, datorate bugetului local de beneficiarii înlesnirilor sub forma eșalonării la plată potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 28/27.02.2019 cu privire la aprobarea procedurii pentru acordarea înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și a modelului Convenției pentru stabilirea graficului de eșalonare

Arhive lunare