Primaria Pascani

HOTARAREA Nr. 105 din data de 19.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Calitate în pregătirea și formarea profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții, destinat învățământului profesional și tehnic”, Colegiul Tehnic ”Unirea”, strada Ceferiștilor nr. 3, municipiul Pașcani, județul Iași

Arhive lunare