Primaria Pascani

HOTARAREA Nr. 103 din data de 19.06.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani” – Cod SMIS 136308 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP Apel de proiecte: POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)

Arhive lunare