Primaria Pascani

HOTARAREA Nr. 100 din data de 19.06.2020 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 3 la Caietul de sarcini – Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 44/09.03.2020 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare și funcţionare, Caietului de Sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în Municipiul Pașcani

Arhive lunare