Primaria Pascani

Alocatie nou nascut

Alocatia pentru copiii nou-nascuti
Conform art.25 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi HG.nr.1010/2006 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Beneficiara este mama, iar cuantumul este cel prevazut de actele normative in vigoare la data nasterii copilului.

 

 

CONDITII DE ACORDARE

 

 • Se acorda o singura data pentru fiecare din primii 4 copii nou-nascuti vii pe baza de cerere;
 • Se acorda pentru copiii in vârsta de pâna la 12 luni.
 • Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai daca este complet.
 • La efectuarea platii, beneficiarul este obligat sa prezinte actul de identitate si certificatul de nastere al copilului, ambele in original.

 

ACTE NECESARE

 

 • Actul de identitate al mamei sau al reprezentantului legal al copilului in cazul in care mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept;
 • Certificatul de nastere al copilului;
 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere tipizate privind rangul copilului nou-născut (de la biroul de Asistenţă socială);
 • Livret de familie;

 

 

DUPA CAZ:

 

 • Certificatele de nastere ale copiilor nascuti anterior;
 • Acte doveditoare ca mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept (hotarâre definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului sau actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator);
 • Adeverinta eliberata de primarul localitatii in care a fost inregistrat copilul, din care sa rezulte ca petitionara nu a beneficiat de alocatie pentru copil nou-nascut, in cazul in care nasterea a fost inregistrata in alta localitate;
 • Adeverinta eliberata de primarul localitatii, din care sa rezulte ca petitionara nu a beneficiat de alocatie pentru copil nou-nascut, in cazul in care mama a domiciliat in alta localitate la data nasterii copilului.

IMPORTANT

 

 • Termenul de depunere a dosarului este de 12 luni de la data naşterii copilului.
 • La efectuarea platii, beneficiarul este obligat sa prezinte actul de identitate si certificatul de nastere al copilului, ambele in original.
 • se prezintă originalele actelor de stare civilă

 • Model Cerere si Declaratie pentru alocatia pentru copiii nou-nascuti 

Arhive lunare