Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba scrisa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Paşcani

A N U N Ţ ,

 

             În urma desfăşurării probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Paşcani organizat în data de 27.11.2019 s-au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Rezultatul selecţiei
1.
ARSENI Costel 82 Admis
2.
LUNGU Bogdan 80 Admis
3.
LUPOAIE Alina-Florentina 80 Admis
4.                   ŢOI Paul-Robert 83 Admis
5.
ROŞU Gabriela 83 Admis
6.
TEODORESCU Daniel-Petru 80 Admis

 

Afişat astăzi, 27.11.2019 la orele 12,30.

Interviul se va susţine,  în data de 27.11.2019 la orele  13,00.

          Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării

Arhive lunare