Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 152 din data de 18.07.2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în cadrul procedurii de insolvență
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 151 din data de 18.07.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2019
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 150 din data de 18.07.2019 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2019
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 149 din data de 18.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2019
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 148 din data de 18.07.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Paşcani pentru anul 2019
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 147 din data de 18.07.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim.al II-lea al anului 2019
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 146 din data de 18.07.2019 privind modificarea şi completarea HCL nr. 91 din 25.04.2019, privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2019 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 145 din data de 18.07.2019 privind aprobarea programului manifestării ZILELE MUNICIPIULUI PAŞCANI – ediţia a XI – a, în perioada 19 iulie – 21 iulie 2019
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 144 din data de 27.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare apă caldă cu centrală termică cu funcționare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investiții: “Liceul Miron Costin, str. Izvoarelor, nr. 11, municipiul Pașcani, jud. Iași”
  • 5 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 143 din data de 27.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare apă caldă cu centrală termică cu funcționare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investiții: “Colegiul Tehnic Unirea, str. Ceferiștilor, nr. 3, municipiul Pașcani, jud. Iași”
  • 5 iulie, 2019

Arhive lunare