Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 234 din data de 16.12.2019 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2019
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 233 din data de 16.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, la Clubul Sportiv Municipal Pașcani
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 232 din data de 03.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice – proiect tehnic instalație de utilizare, centrală termică – instalații aferente și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare apă caldă cu centrală termică cu funcționare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investiții: “Sediu Finanțe Publice Locale, str. Ștefan cel Mare, nr. 14, bloc D1 – parter și mezanin, municipiul Pașcani, jud. Iași”
  • 6 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 231 din data de 29.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI” finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii
  • 6 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 230 din data de 29.11.2019 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul de Parteneriat nr. 17819/19.10.2018 între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Paşcani și Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani pentru realizarea proiectului ”EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI”
  • 6 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 229 din data de 28.11.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020
  • 6 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 228 din data de 28.11.2019 privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Pașcani, Județul Iași și Orașul Ialoveni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova
  • 6 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 227 din data de 28.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 66/11.05.2015 privind transformarea unor funcții vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani
  • 6 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 226 din data de 28.11.2019 privind aprobarea Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în luna decembrie 2019
  • 6 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 225 din data de 28.11.2019 privind acordarea burselor sociale, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Pașcani, pentru perioada septembrie-decembrie 2019
  • 6 decembrie, 2019

Arhive lunare