Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 244 din data de 16.12.2019 privind aprobarea programului ”Adoptă un spațiu verde” și a protocolului de colaborare dintre municipiul Pașcani și instituții, agenți economici și asociații de locatari/proprietari, ce vor să participe la acest proiect
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 243 din data de 16.12.2019 privind înființarea de parcări dotate cu stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și hibrid plug – in
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 242 din data de 16.12.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 66/11.05.2015 prin transformarea unor funcții de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 241 din data de 16.12.2019 privind aprobarea Acordului de finanțare a proiectului “Crearea acesului cetățenilor în instituțiile publice amplasate pe strada centrală a orașului Ialoveni” încheiat între Municipiul Pașcani și Orașul Ialoveni din Republica Moldova
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 240 din data de 16.12.2019 privind reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății private a Municipiului Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 239 din data de 16.12.2019 privind reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății publice a Municipiului Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 238 din data de 16.12.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 33
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 237 din data de 16.12.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al IV – lea al anului 2019
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 236 din data de 16.12.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2019
  • 19 decembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 235 din data de 16.12.2019 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
  • 19 decembrie, 2019

Arhive lunare