Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 162 din data de 29.08.2019 privind organizarea Ceremoniei de comemorare a celor 14 feroviari pășcăneni condamnați abuziv de regimul comunist
  • 6 septembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 161 din data de 29.08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2019
  • 6 septembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 160 din data de 29.08.2019 privind aprobarea Contractului de prestări servicii pentru depozitarea deșeurilor menajere și similare, încheiat cu S.C. Salubris S.A. Iași și Municipiul Pașcani
  • 6 septembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 159 din data de 29.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Pașcani în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport și a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași nr. 357/30.10.2018
  • 6 septembrie, 2019
HOTARAREA Nr. 158 din data de 12.08.2019 privind desființarea taxei de debranșare de la sistemul public de alimentare centralizat cu energie termică a proprietarilor de apartamente din Municipiul Pașcani aprobată prin HCL nr. 115/09.08.2006, modificată și completată prin HCL nr. 119/11.08.2006
  • 13 august, 2019
HOTARAREA Nr. 157 din data de 12.08.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Paşcani şi Asociația ”Șansa 2010” Pașcani
  • 13 august, 2019
HOTARAREA Nr. 156 din data de 12.08.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții ale Municipiului Pașcani pentru anul 2019
  • 13 august, 2019
HOTARAREA Nr. 155 din data de 12.08.2019 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E) pe anul 2019
  • 13 august, 2019
HOTARAREA Nr. 154 din data de 18.07.2019 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE a municipiului Paşcani, veteranilor de război din municipiul Pașcani
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 153 din data de 18.07.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: “Simplificarea procedurilor administrative prin digitalizare” – Cod SMIS128275 Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP Apel de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
  • 26 iulie, 2019

Arhive lunare