Hotarari


HOTARAREA Nr. 145 din data de 29.09.2017 privind transmiterea in folosință gratuită a terenului în suprafața de 930 mp, proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în strada Ștefan cel Mare, judetul Iași(între Catedrala “Pogorârea Sfântului Duh“ – Pașcani și blocul D1), către Clubul Sportiv Municipal Pașcani, în vederea amplasării unui patinoar artificial în perioada 01.12.2017 – 28.02.2018
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 144 din data de 29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 143 din data de 29.09.2017 privind respingerea plăngerilor prealabile înregistrate la Primăria Municipiului Pașcani, respectiv Consiliul Local al municipiului Pașcani sub nr. 13344/1009/08.09.2017, 13345/1010/08.09.2017, 13346/1007/08.09.2017, 13347/1011/08.09.2017, 13349/1012/08.09.2017, 13352/100913/08.09.2017, 13353/1014/08.09.2017, 13354/1015/08.09.2017, 13355/1016/08.09.2017, 13356/1017/08.09.2017, 13357/1018/08.09.2017, 13358/1019/08.09.2017, formulate de către funcționarii publici din cadrul Serviciului Taxe și Impozite Locale al Municipiului Pașcani, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 04.08.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 142 din data de 29.09.2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2017
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 141 din data de 29.09.2017 privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 140 din data de 29.09.2017 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2017
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 139 din data de 29.09.2017 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2017
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 138 din data de 29.09.2017 privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2017
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 137 din data de 29.09.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pe anul 2017
  • 10 octombrie, 2017
HOTARAREA Nr. 136 din data de 29.09.2017 privind modificarea H.C.L. al municipiului Pașcani nr. 34/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2017
  • 10 octombrie, 2017

Arhive lunare