Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 130 din data de 10.06.2019 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Pașcani și Asociația Tineretului Ortodox Român – filiala Pașcani
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 128 din data de 31.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie – august 2019
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 127 din data de 31.05.2019 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor de companie pe raza municipiului Pașcani
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 126 din data de 31.05.2019 privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 125 din data de 31.05.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție centrală termică și reabilitare instalație termică – Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție – Trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare apă caldă cu centrală termică cu funcționare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investiții: ”Spitalul Municipal de Urgență Pașcani – imobil din strada Ștefan cel Mare, nr. 21, municipiul Pașcani, județul Iași”
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 124 din data de 31.05.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Creșei nr. 1 Pașcani, pentru anul 2019
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 123 din data de 31.05.2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Pașcani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 11/31.01.2019
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 122 din data de 31.05.2019 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 121 din data de 31.05.2019 privind modificarea tarifului pentru serviciile publice de salubrizare, colectare, transport și depozitare deșeuri menajere municipale pentru persoanele fizice și persoanele juridice de pe raza Municipiului Pașcani prestate de către S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, până la preluarea activităților de către noul operator desemnat de ADIS Iași
  • 13 iunie, 2019
HOTARAREA Nr. 120 din data de 31.05.2019 privind aprobarea contractului de mandat care va fi încheiat între Municipiul Pașcani și administratorul provizoriu al S.C. SERVICII PUBLICE PAȘCANI S.R.L., dl. POPA ȘTEFAN
  • 13 iunie, 2019

Arhive lunare