Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 44 din data de 06.03.2018 privind aprobarea participării Municipiului Pașcani cu proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ȘI AMENAJARE TEREN AFERENT, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
  • 9 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 43 din data de 06.03.2018 privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Municipiul Pașcani de la S.C. DELGAZ GRID S.A.
  • 9 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 42 din data de 06.03.2018 privind modificarea și completarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 36 din 21.02.2018 privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
  • 9 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 41 din data de 06.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 38 din 21.02.2018 privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani
  • 9 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 40 din data de 28.02.2018 privind modificare și completarea art. 5 alin.(2) din Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 144 din 29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani
  • 6 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 39 din data de 21.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Pașcani, județul Iași
  • 6 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 38 din data de 21.02.2018 privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani
  • 6 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 37 din data de 21.02.2018 privind trecerea, din administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași în adminsitrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, a terenului aflat în domeniul public al Municipiului Pașcani, în suprafață de 35.000 mp și a obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform de deșeuri Pașcani – Valea Seacă” în valoare de 4.978.584,87 lei, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”
  • 6 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 36 din data de 21.02.2018 privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
  • 6 martie, 2018
HOTARAREA Nr. 35 din data de 21.02.2018 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, în forma revizuită
  • 6 martie, 2018

Arhive lunare