Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 61 din data de 31.03.2020 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2020
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 60 din data de 31.03.2020 privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2020
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 59 din data de 31.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții, pentru anul 2020
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 58 din data de 31.03.2020 privind darea în administrare a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţe, în suprafaţă de 477,75 mp, proprietate privată a Municipiului Paşcani, situat în strada Grădiniţei, nr. 16, bloc G1B, judeţul Iaşi, Nr. Cad. 60031 – C1- U20, către Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Municipale ,,Leonard Gavriliu” Paşcani
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 57 din data de 31.03.2020 privind modificarea şi completarea poziţiei cu nr. 16 din Anexa nr. 2 la H.C.L. 240 din data de 16.12.2019, aferentă imobilului ,,Spaţiu bl. G1B, str. Grădiniţei, nr.16”, aflat în proprietatea privată a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 56 din data de 31.03.2020 privind închirierea prin atribuire directă a pășunilor, proprietate privată a Municipiului Pașcani aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, pentru folosirea eficientă a acestora, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor(RNE), membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul Municipiului Pașcani
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 55 din data de 31.03.2020 privind modificarea si completarea coloanelor 8 şi 10 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 239 din data de 16.12.2019, prin actualizarea valorii de inventar aferentă imobilului „Construcţie CT, str. Ceferiştilor, nr. 3”, având nr. de inventar 671, aflat în proprietatea publică a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, prin adăugarea valorilor investiţiilor efectuate în conformitate cu procesul verbal nr. 3838/09.12.2019
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 54 din data de 31.03.2020 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Pașcani prin atribuire directă către S.C. CLP ECOSERV S.R.L.
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 53 din data de 31.03.2020 privind constituirea comisiei tehnice de organizare a circulației în Municipiul Pașcani, județul Iași
  • 3 aprilie, 2020
HOTARAREA Nr. 52 din data de 31.03.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Pașcani în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la aderarea Municipiului Roman, Jud. Neamț la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-ARSACIS și completarea în acest sens a Actului Constitutiv și Statutului Asociației ARSACIS, respectiv acordarea de mandat special în vederea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi
  • 3 aprilie, 2020

Arhive lunare