Wisdom of Life
Cautare hotarare

Hotarari


HOTARAREA Nr. 116 din data de 04.08.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 63 din 28.04.2017 privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2017
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 115 din data de 04.08.2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare pe anul 2017
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 114 din data de 04.08.2017 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 113 din data de 04.08.2017 privind premierea elevilor din municipiul Pașcani care au absolvit examenul de bacalaureat cu media 10, sesiunea iunie – iulie 2017
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 112 din data de 04.08.2017 privind aprobarea Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada august – octombrie 2017
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 111 din data de 04.08.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 110 din data de 04.08.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Pașcani pentru trim. al II –lea al anului 2017
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 109 din data de 04.08.2017 privind transformarea unor funcții vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 108 din data de 04.08.2017 privind modificarea H.C.L. aI municipiului Pașcani nr. 34/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul
  • 9 august, 2017
HOTARAREA Nr. 107 din data de 04.08.2017 privind transmiterea in folosință gratuită a spațiului disponibil nr.4, parter, proprietate publică a municipiului Pașcani, situat in imobilul din str. Ștefan cel Mare, nr.7, jud. Iași către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Iași
  • 9 august, 2017

Arhive lunare