Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 72 din data de 16.04.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pascani, jud Iasi, atestat prin Hotararea nr. 1654/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prin adaugarea pozitiilor cu numerele de la 2046 pana la 2096, inclusiv
  • 18 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 71 din data de 16.04.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 68 din 20.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Creșa nr. 1”, strada Sportului nr. 11, municipiul Pașcani, județul Iașimodificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 143 din 08.08.2018
  • 18 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 70 din data de 16.04.2019 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect PROIECT: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2, CREȘA NR. 1 STRADA SPORTULUI NR. 11, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI Axa prioritară: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții: 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar Apel de proiecte nr. POR/!)/2017/10/10.1a/7regiuni
  • 18 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 69 din data 29.03.2019 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 201/31.10.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani
  • 9 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 68 din data de 29.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare teren joacă copii – tenis“, strada Garabet Ibrăileanu, nr. 4, municipiul Pașcani, județul Iași
  • 9 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 67 din data de 29.03.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Bazin didactic școlar” din municipiul Pașcani, județul Iași
  • 9 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 66 din data de 29.03.2019 privind desemnarea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani
  • 9 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 65 din data de 29.03.2019 privind numirea membrilor Consiliului de Adminstrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani
  • 9 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 64 din data de 29.03.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 58 din 14.04.2014 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor, proprietate privată a Municipiului Pașcani aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în vederea pășunarii animalelor membrilor colectivității locale înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor, cu modificările și completările ulterioare
  • 9 aprilie, 2019
HOTARAREA Nr. 63 din data de 29.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare terenuri sportive în municipiul Pașcani, județul Iași”
  • 9 aprilie, 2019

Arhive lunare