Wisdom of Life
Cautare hotarare

Hotarari


HOTARAREA Nr. 90 din data de 31.05.2017 pentru atribuirea denumirii de Bibliotecă Municipală „Leonard Gavriliu” Pașcani, a Bibliotecii Municipale Pașcani
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 89 din data de 31.05.2017 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 88 din data de 31.05.2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2017
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 87 din data de 31.05.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2017
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 86 din data de 31.05.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 50/31.03.2015 privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea acoperirii cheltuielilor pentru întreținerea, înlocuirea, dezvoltarea și modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Pașcani furnizat de R.A.G.C.L. Pașcani, modificată prin Hotărârea nr. 83 din data de 30.06.2015
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 85 din data de 31.05.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 8/2011 privind reorganizarea Direcției Apa Canal Pașcani în S.C. PREST SERV APA S.A. și modificat și completat prin Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 16/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 8/2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pașcani în S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 84 din data de 31.05.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 155/2016 privind aprobarea proiectului (modelul) contractului de închiriere și a fișelor de calcul al cuantumului chiriilor pentru unitățile de locuit construite pentru tineri destinate închirierii, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Consiliul Local al municipiului Pașcani
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 83 din data de 31.05.2017 privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor disponibile nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 25, et. 1, respectiv nr. 3, parter, proprietate publică a municipiului Pașcani, situate în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr. 7, jud. Iași
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 82 din data de 31.05.2017 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, prin adăugarea numerelor curente 315 şi 316
  • 13 iunie, 2017
HOTARAREA Nr. 81 din data de 31.05.2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului disponibil în suprafaţă de 6,25 mp şi a suprafeţei de 2,00 mp – din peretele clădirii, proprietate publică a municipiului Paşcani, situate în incinta Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani, str. Grădiniţei, nr. 5, judeţul Iaşi, către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  • 13 iunie, 2017

Arhive lunare

Avocat Iasiavocat divort iasiproducator caserole Promovare online caserole polistiren Carucioare 3 in 1 Carucioare 2 in 1