Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 201 din data de 15.10.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 49/26.03.2019, privind aprobarea actualizării studiului de oportunitate și documentației tehnico – economice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investitii: “Extindere și dotare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului municipal de urgențe Pașcani”
  • 16 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 200 din data de 15.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice – proiect tehnic instalație de utilizare, centrală termică – instalații aferente și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare apă caldă cu centrală termică cu funcționare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investiții: ”Colegiul Tehnic C.F. Unirea, str. Ceferiștilor, nr. 3, municipiul Pașcani, jud. Iași”
  • 16 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 199 din data de 15.10.2019 privind încheierea contractului de comodat între Municipiul Pașcani și S.C. DELGAZ GRID S.A. în vederea extinderii rețelelor electrice de distribuție pe strada Mihai Viteazu și strada Grigore Ureche
  • 16 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 198 din data de 15.10.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 6,00 mp. Proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în str. Ceferiștilor, nr. 3 (în incinta Colegiului Tehnic de Căi Ferate ”Unirea”) jud. Iași
  • 16 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 197 din data de 15.10.2019 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, prin adăgarea numerelor de inventar 2810 și 2811
  • 16 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 196 din data de 30.09.2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în cadrul procedurii de insolvență
  • 9 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 195 din data de 30.09.2019 privind aprobarea cererii d-lui Nedelcu Gelu – Costel de încetare cu acordul părților a contractului de mandat de administrator special la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
  • 9 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 194 din data de 30.09.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile precum și aprobarea procedurii și modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul municipiului Pașcani pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
  • 9 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 193 din data de 30.09.2019 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă menajeră, alternativ sistemului centralizat de termoficare
  • 9 octombrie, 2019
HOTARAREA Nr. 187 din data de 30.09.2019 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2019 – 2020
  • 9 octombrie, 2019

Arhive lunare