Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 247 din data de 29.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice: Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:”Recondiționarea funcțională și reparații grupuri sanitare și cancelarie existente, fără intervenție structurală, aferent Grădiniței cu program normal nr. 6, strada Cuza Vodă, nr. 17
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 246 din data de 29.11.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2018-februarie 2019
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 245 din data de 29.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a actelor de comerț în piețele din Municipiul Pașcani
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 244 din data de 29.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare cimitir în municipiul Pașcani, județul Iași”
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 243 din data de 29.11.2018 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 242 din data de 29.11.2018 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 241 din data de 29.11.2018 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 240 din data de 29.11.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Paşcani
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 239 din data de 29.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2018
  • 11 decembrie, 2018
HOTARAREA Nr. 238 din data de 29.11.2018 privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2018
  • 11 decembrie, 2018

Arhive lunare