Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 158 din data de 12.08.2019 privind desființarea taxei de debranșare de la sistemul public de alimentare centralizat cu energie termică a proprietarilor de apartamente din Municipiul Pașcani aprobată prin HCL nr. 115/09.08.2006, modificată și completată prin HCL nr. 119/11.08.2006
  • 13 august, 2019
HOTARAREA Nr. 157 din data de 12.08.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Paşcani şi Asociația ”Șansa 2010” Pașcani
  • 13 august, 2019
HOTARAREA Nr. 156 din data de 12.08.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții ale Municipiului Pașcani pentru anul 2019
  • 13 august, 2019
HOTARAREA Nr. 155 din data de 12.08.2019 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E) pe anul 2019
  • 13 august, 2019
HOTARAREA Nr. 154 din data de 18.07.2019 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE a municipiului Paşcani, veteranilor de război din municipiul Pașcani
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 153 din data de 18.07.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: “Simplificarea procedurilor administrative prin digitalizare” – Cod SMIS128275 Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP Apel de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 152 din data de 18.07.2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în cadrul procedurii de insolvență
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 151 din data de 18.07.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2019
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 150 din data de 18.07.2019 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2019
  • 26 iulie, 2019
HOTARAREA Nr. 149 din data de 18.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2019
  • 26 iulie, 2019

Arhive lunare