Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 189 din data de 12.10.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 78/26.04.2018 privind stabilirea pretului local de productie al energiei termice produsa si distribuita prin centrale termice de cvartal de catre Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani, exclus energia termica produsa in cogenerare
  • 18 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr. 188 din data de 12.10.2018 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani si a Programului obiectivelor de investitii pe anul 2018
  • 18 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr. 187 din data de 27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: Extindere rețea electrică de joasă tensiune, tronson strada Grigore Ureche, municipiul Pașcani, județul Iași
  • 15 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr. 186 din data de 27.09.2018 privind transmiterea în administrarea SC Prest Serv Apa SA a unor bunuri imobile proprietate publică a municipiului Pașcani, situate în strada Moldovei, nr. 33, județul Iași
  • 15 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr. 185 din data de 27.09.2018 privind aprobarea Acordului de Cooperare și Înfrățire între Municipiul Pașcani, județul Iași din România și Comuna PaȘcani, Raionul Criuleni din Republica Moldova
  • 15 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr. 184 din data de 27.09.2018 privind închirierea directă a spațiului disponibil nr. 26 situat la parterul imobilului din str. Ștefan cel Mare, nr. 7, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași, către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – Organizația municipală Pașcani
  • 15 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr.183 din data de 27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: Extindere rețea electrică de joasă tensiune, tronson strada Mihai Viteazu, municipiul Pașcani, județul Iași
  • 15 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr.182 din data de 27.09.2018 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din municipiul Pașcani, pentru anul școlar 2018-2019
  • 15 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr. 181 di data de 27.09.2018 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din municipiul Pașcani, pentru anul școlar 2018 – 2019
  • 15 octombrie, 2018
HOTARAREA Nr. 180 din data de 27.09.2018 privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani
  • 15 octombrie, 2018

Arhive lunare