Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 17 din data de 31.01.2019 privind înființarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L. Pașcani – întreprindere publică cu sediul în Municipiul Pașcani, având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 16 din data de privind aprobarea semnării Contractului de fideiusiune și garantare între S.C. TINMAR ENERGY, R.A.G.C.L. Pașcani și Municipiul Pașcani
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 15 din data de 31.01.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 66/11.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin transformarea unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 14 din data de 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 13 din data de 31.01.2019 privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Pașcani, Județul Iași din România și Comuna Pașcani, Raionul Criuleni din Republica Moldova
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 12 din data de 31.01.2019 privind Planul de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 11 din data de 31.01.2019 cu privire la aprobarea procedurii privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pașcani
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 10 din data de 31.01.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 78/26.04.2018 privind stabilirea prețului local de producție al energiei termice produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, modificată și completată prin H.C.L. nr. 189/12.10.2018 și prin H.C.L. nr. 262/21.12.2018
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 9 din data de 31.01.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 186 din 27.09.2018 privind transmiterea în administrarea S.C. Prest Serv Apa S.A. a unor imobile proprietate publică a municipiului Pașcani, situate în str. Moldovei, nr. 33, județul Iași
  • 11 februarie, 2019
HOTARAREA Nr. 8 din data de 31.01.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, jud. Iași, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafața de teren înscrisă la poziția 123
  • 11 februarie, 2019

Arhive lunare