Wisdom of Life
Cautare hotarare

Hotarari


HOTARAREA Nr. 76 din data de 15.05.2017 privind aprobarea utilizării interconectării aducțiunii Moțca – Pașcani cu aducțiunea Verșeni, pentru suplimentarea debitului de apă pentru municipiul Pașcani, în caz de nevoie
  • 19 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 75 din data de 15.05.2017 privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare –epurare
  • 19 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 74 din data de 15.05.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 90 din 26.05.2009 privind stabilirea amplasamentului pentru construcție locuințe ANL pe teren proprietate publică a municipiului Pașcani
  • 19 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 73 din data de 15.05.2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare al Municipiului Pașcani pe anul 2017
  • 19 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 72 din data de 15.05.2017 privind majorarea capitalului social al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. având ca unic acționar Municipiul Pașcani
  • 19 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 71 din data de 15.05.2017 privind modificarea şi completarea HCL nr. 49 din 21.04.2017 privind aprobarea Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada aprilie – iunie 2017
  • 19 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 70 din data de 15.05.2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 58 din 14.04.2014 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor, proprietate privată a Municipiului Pașcani aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în vederea pășunării animalelor membrilor colectivitatății locale înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor, cu modificările și completările ulterioare
  • 19 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 69 din data de 28.04.2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2018
  • 9 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 68 din data de 28.04.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului de investiții ale S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. pentru anul 2017
  • 9 mai, 2017
HOTARAREA Nr. 67 din data de 28.04.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani, pentru trimestrul I al anului 2017
  • 9 mai, 2017

Arhive lunare

Avocat Iasiavocat divort iasiproducator caserole Promovare online caserole polistiren Carucioare 3 in 1 Carucioare 2 in 1