Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 86 din data de 09.05.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Pașcani, județul Iași”
  • 15 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 85 din data de 09.05.2018 de aprobarea a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: PROIECT: CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IORDACHE CANTACUZINO, PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de Investitii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor. OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE – Obiectiv Specific – Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1
  • 15 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 84 din data de 09.05.2018 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018 și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, pe anul 2018
  • 15 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 83 din data de 09.05.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii : “Creșterea eficienței energetice – Școala gimnazială “Iordache Cantacuzino”, Pașcani, județul Iași”
  • 15 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 82 din data de 26.04.2018 privind adoptarea declarației de susținere a unirii Republicii Moldova cu România și înființarea unui punct de semnare a declarației de către cetățenii Municipiului Pașcani
  • 7 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 81 din data de 26.04.2018 privind aprobarea Calendarului de activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri, pentru perioada aprilie – septembrie 2018
  • 7 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 80 din data de 26.04.2018 privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor spaţii din incinta Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani
  • 7 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 79 din data de 26.04.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pașcani pentru anul 2018
  • 7 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 78 din data de 26.04.2018 privind stabilirea pretului local de producție al energiei termice produsă și distribuită prin centrale termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, exclusiv energia termică produsă în cogenerare
  • 7 mai, 2018
HOTARAREA Nr. 77 din data de 26.04.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2019
  • 7 mai, 2018

Arhive lunare