Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 143 din data de 08.08.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 68 din 20.04.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: “Creşterea eficienţei energetice – Grădiniţa nr.2, Creşa nr.1”, strada Sportului, nr. 11, municipiul Paşcani, judeţul Iaşi
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 142 din data de 07.08.2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Iaşi”, Axa prioritară: 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectiv Specific 8.1. Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate”, OPERAŢIUNEA 8.1.A – AMBULATORII – Apel de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 141 din data de 07.08.2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţul Iaşi la servicii medicale de urgenţă”, Axa prioritară: 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectiv specific 8.2- Îmbunătăţirea calităţi şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, OPERAŢIUNEA 8.2.B – Unităţi de Primiri Urgenţe, Apel de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – COD APEL 422/8
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 140 din data de 31.07.2018 privind acordarea unui stimulent financiar elevei Ţehaniuc Teona, de la Colegiul Tehnic de C.F. „Unirea” Paşcani, pentru obţinerea mediei 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 139 din data de 31.07.2018 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 138 din data de 31.07.2018 privind înregistrarea Primăriei Municipiului Pașcani în sistemul Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 137 din data de 31.08.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 83/20.08.2010 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Pașcani, cu modificările și completările ulterioare
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 136 din data de 31.07.2018 privind vacantarea unui post în cadrul Consiliului de administrație al S.C. CLP Eco Salubritate S.A. Pașcani
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 135 din data de 31.07.2018 privind vacantarea unui post în cadrul Consiliului de Administrație al RAGCL
  • 13 august, 2018
HOTARAREA Nr. 134 din data de 31.08.2018 privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, Municipiul Pașcani, Județul Iași
  • 13 august, 2018

Arhive lunare