Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 191 din data de 04.12.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 19534 din 03.10.2012 incheiat intre Municipiul Pascani si S.C. CLP – ECO Salubritate S.A.
  • 14 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 190 din data de 29.11.2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2017
  • 11 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 189 din data de 29.11.2017 privind modificarea şi completarea art. 8 din Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Paşcani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 144 din 29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Paşcani
  • 11 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 188 din data de 29.11.2017 privind desemnarea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Adminsitrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani
  • 11 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 187 din data de 29.11.2017 privind vacantarea unui post în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. C.L.P. Eco Salubritate S.A. Pașcani
  • 11 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 186 din data de 29.11.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018
  • 11 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 185 din data de 29.11.2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 102/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
  • 11 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 184 din data de 29.11.2017 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prăjeni – jud. Botoşani Ia Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS şi aprobarea Actelor Adiţionale nr. 19 şi nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
  • 11 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 183 din data de 29.11.2017 privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Pașcani în Adunarea Generală a Asociaților în Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS, să aprobe/să nu aprobe în numele și pe seama Municipiului Pașcani, modificarea si completarea Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actului Aditional nr. 22
  • 11 decembrie, 2017
HOTARAREA Nr. 182 din data de 29.11.2017 privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017
  • 11 decembrie, 2017

Arhive lunare