Primaria Pascani

Anunturi

ANUNT – Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru AMENAJARE SPATIU COMERCIAL PRIN SCHIMBARE DESTINATIE SI RECOMPARTIMENTARE CORP C10, BRANSAMENTE UTILITATI, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE FIRME LUMINOASE SI TOTEM
  • 19 februarie, 2020
ANUNT – sedinte comisii specialitate pentru sedinta ordinara din 20.02.2020
  • 14 februarie, 2020
ANUNT – informare sprijin financiar proprietarilor de paduri din fondul forestier national
  • 12 februarie, 2020
ANUNT – lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local
  • 30 ianuarie, 2020
ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2020
  • 29 ianuarie, 2020
ANUNT – sedinta comisii specialitate pentru sedinta ordinara din 30.01.2020
  • 23 ianuarie, 2020
ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului local de combatere a vectorilor în anul 2020 în Municipiul Pașcani
  • 23 ianuarie, 2020
ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare și Funcţionare, Caietului de Sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în  Municipiul Paşcani
  • 21 ianuarie, 2020
ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare si Funcţionare,  Caietului de sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în Municipiului Paşcani
  • 21 ianuarie, 2020
ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare si Funcţionare, Caietului de Sarcini, ale Serviciului Public de Salubrizare pentru  activitățile de curăţare şi transport al  zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Pașcani
  • 21 ianuarie, 2020

Arhive lunare