Wisdom of Life

Alegeri europarlamentare

IN ATENTIA PERSOANELOR CARE DORESC SA SE INSCRIE PE LISTELE CU PROPUNERI PENTRU PRESEDINTI/LOCTIITORI AI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE DIN MUNICIPIUL PASCANI LA ALEGERILE PENTRU MEMBRII DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN,
ORGANIZATE IN DATA DE 25 MAI 2014

In conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 33/2007, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificari si completari ulterioare,
“ Art. 29, alin. (1) – Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care sunt de regulă magistraţi sau alţi jurişti, precum şi din 7 reprezentanţi ai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri. Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.
(2) Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se face cu cel mult 10 zile înainte de ziua de referinţă, de către preşedintele tribunalului, în şedinţă publică anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi, pe funcţii, dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti.
(3) Listele magistraţilor care vor participa la tragerea la sorţi se întocmesc de către preşedintele tribunalului, iar cele ale altor jurişti, de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referinţă. Listele vor cuprinde un număr de persoane mai mare cu cel puţin 10% decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor.
(4) În listele prevăzute la alin. (3) vor fi trecuţi numai jurişti care nu au apartenenţă politică şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (2).
(5) În cazul în care numărul juriştilor este insuficient, lista va fi completată, la propunerea prefectului, cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, care nu fac parte din niciun partid politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi care nu sunt rude până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţi.IN ACEST SENS, CETATENII CARE DORESC SA SE INSCRIE PE LISTE PENTRU PROPUNERI DE PRESEDINTI/LOCTIITORI AI BIROURILOR ELECTORALE TREBUIE SA INDEPLINEASCA CONDITIILE IMPUSE PRIN ART. 21, Alin. (2) SI ART. 29, Alin. (4) si (5) DIN LEGEA 33/2007, SI RESPECTIV ALE HOTARARII A.E.P. nr. 15/2013, DUPA CUM URMEAZA :
- SA FIE CETATEAN ROMAN
- SA CUNOASCA LIMBA ROMANA, SCRIS SI VORBIT
- SA AIBA DREPT DE VOT
- SA AIBA O STARE DE SANATATE CORESPUNZATOARE INDEPLINIRII FUNCTIEI
- SA NU AIBA APARTENENTA POLITICA( SA NU FACA PARTE DIN NICIUN PARTID POLITIC ŞI DIN NICIO ORGANIZAŢIE A CETĂŢENILOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE CARE PARTICIPĂ LA ALEGERI )
- SA FI ABSOLVIT STUDII SUPERIOARE JURIDICE SAU ALTELE, SI CEL PUTIN INVATAMANT GENERAL OBLIGATORIU
- SA NU FIE URMARIT PENAL, TRIMIS IN JUDECATA PENALA SAU CONDAMNAT PENAL
- SA NU SE AFLE INTR-UNUL DIN CAZURILE DE INCOMPATIBILITATE PREVAZUTE DE LEGE( Art. 29, alin. (5) din Legea 33/2007 – SA NU FIE RUDE PÂNĂ LA GRADUL AL PATRULEA CU NICIUNUL DINTRE CANDIDAŢI


Art. 21, alin. (2) din Legea 33/2007- CANDIDATII IN ALEGERI, SOTUL, SOTIA, RUDELE SI AFINII ACESTORA PANA LA GRADUL AL DOILEA INCLUSIV NU POT FI MEMBRI AI BIROURILOR ELECTORALE.)

POTRIVIT ART. 7, Alin.(2) DIN HOTARAREA A.E.P. NR. 15/2013,
“ART. 7, alin. (2)- În procedura de avizare pot intra numai persoanele care au formulat cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi care figurează în evidenţele Autorităţii Electorale Permanente că au exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la cel puţin un scrutin.
TOTODATA, PRIN DEROGARE DE LA PREVEDERILE ALIN. (2), ÎN PROCEDURA DE AVIZARE POT INTRA ŞI PERSOANELE CARE AU FORMULAT CERERI, CONFORM MODELULUI PREVĂZUT ÎN ANEXA NR. 1, ŞI CARE AU PARTICIPAT LA CEL PUŢIN UN PROGRAM DE INSTRUIRE ORGANIZAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ.
CONDIŢIA DE PARTICIPARE LA CEL PUŢIN UN PROGRAM DE INSTRUIRE ORGANIZAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ TREBUIE SĂ FIE ÎNDEPLINITĂ LA DATA DEPUNERII CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN LISTELE CU PROPUNERI PENTRU PRESEDINTI/LOCTIITORI AI BIROURILOR SECTIILOR DE VOTARE.


Conditii pentru amplasare bannere pe stalpii retelei electrice stradale
 • 30 Mai, 2014
Dispozitia Nr. 902 din data de 13.05.2014 prin care se stabileste programul de lucru al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor – Biroul de Evidenta a persoanelor in perioada 19.05.2014 – 25.05.2014
 • 14 Mai, 2014
Dispozitia Nr. 862 din data de 08.05.2014 privind interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in ziua de 25 mai 2014, data desfasurarii alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European, intre orele 7 – 21, in spatiul de protectie al sectiilor de votare din municipiul Pascani
 • 14 Mai, 2014
Dispozitia nr. 584 privind delimitarea sectiilor de votare din municipiul Pascani, organizate pentru alegere membrilor din Romania in Parlamentul European organizate in data de 25 mai 2014
 • 18 Martie, 2014
Dispozitia nr.539 din data de 11.03.2014 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 25 mai 2014
 • 11 Martie, 2014
Dispozitia nr.4089 privind stabilirea locurilor pentru organizarea de adunari publice
 • 11 Martie, 2014
Dispozitia nr.537 din data de 07.03.2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 25 mai 2014
 • 11 Martie, 2014
HOTĂRÂRE nr. 15 din 18 noiembrie 2013 privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora
 • 11 Martie, 2014
HOTĂRÂRE nr. 79 din 12 februarie 2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014
 • 11 Martie, 2014
LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007
 • 11 Martie, 2014
 • Pagina :
 • 1
 • 2

  Arhive lunare

  Suplimente nutritivepro nutrition proteineproteine masa musculara suplimente nutritive, pro nutrition