Primaria Pascani

ANUNT – rezultate concurs – proba selectia de dosare

A N U N Ţ ,

În urma selectiei dosarelor depuse de către candidaţi în vederea participării la concursul ce se va desfăşura în data de 09.05.2018, ora 10,00 – proba scrisă  si în maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise – interviul, pentru ocuparea unui post contractual de executie de inspector de specialitate (asistent social), gradul II,   din cadrul Serviciului Comunitar de Asistentã Socialã si Autoritate Tutelarã, afişăm rezultatul probei de selecţie a dosarelor:

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

candidatului

Rezultatul selectiei  

OBSERVATII

1 CIOBANU Cãtãlin Admis  

2 SOFRONE Ramona Admisã  

3 CARDAŞ Vasile Admis
4 CHICA Cristina-Irina Respinsã Nu îndeplineşte condiţiile de studii si de vechime, conform prevederilor art.3, lit.:f” din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice- aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.286/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

 

   Afişat astăzi, 02.05.2018 la orele 10,30.

 Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare