Primaria Pascani

ANUNT – rezultate concurs – proba scrisa

A N U N Ţ ,

  

În urma desfăşurării probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de executie vacant de inspector de specialitate (asistent social), gradul II,   din cadrul Serviciului Comunitar de Asistentã Socialã si Autoritate Tutelarã, din data de 09.05.2018, s-au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut

 

Rezultatul probei scrise

 

1.                  CIOBANU Cãtãlin 8,66 Respins
2.                  SOFRONE Ramona 32,33 Respins
3.                  CARDAS Vasile 34,33 Respins

 

 

Afişat astăzi,  09.05.2018 la orele 15,30 la sediul institutiei şi pe pagina de internet a acesteia www.primariapascani.ro-anunturi.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

 

Citeste anunt

Arhive lunare