Primaria Pascani

ANUNT – rezultat final concurs – pentru ocuparea a doua functii publice de inspector din cadrul Compartimentului Registrul Agricol

A N U N Ţ ,

 

În urma susţinerii tuturor probelor concursului de recrutare organizat în vederea ocupării a douã  funcţii publice de inspector din cadrul Compartimentului Registrul Agricol din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani desfăşurat în perioada 14.05.2019-16.05.2019, s-au obţinut urmãtoarele rezultate:

 

Pentru funcţia publicã de execuţie vacantã de inspector gradul profesional principal:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Rezultatul selecţiei de dosare

 

Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul
1.                    NICULESCU Daniela Admis 71 90 161 Admis
2.                    OBREJA Garofiţa-Maria Admis Absent         Absent

 

Pentru funcţia publicã de execuţie vacantã de inspector gradul profesional asistent:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Rezultatul selecţiei de dosare

 

Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final

 

1 MAGHERCǍ Constantin Admis 50 47,33 97,33 Respins
2 COSTESCU Emanuel-Marian  Admis  42,33    42,33  Respins
3. JITARIU Manuela-Simina Admis Absent Absent

 

Afişat astăzi 16.05.2019 la orele 14,00.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare