Primaria Pascani

ANUNT – rezultat final – concurs de recrutare organizat în vederea ocupării a douã posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Serviciului Gospodãrie Comunalã

A N U N Ţ ,

 

În urma susţinerii tuturor probelor concursului de recrutare organizat în vederea ocupării a douã  posturi contractuale de execuţie vacante  din cadrul Serviciului Gospodãrie Comunalã  desfăşurat în data de 09.07.2019, s-au obţinut următoarele rezultate finale:

 

Pentru postul de muncitor calificat (tractorist), treapta II:

Nr. crt Nume şi prenume candidat Rezultatul selecţiei de dosare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul selecţie
1.
MOŢCU Dorinel  Admis  80,00  80,00  80,00  Admis

 

Pentru postul de maistru, treapta II:

Nr. crt Nume şi prenume candidat Rezultatul selecţiei de dosare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul selecţiei
1. AILENEI Ovidiu  Admis  80,00  90,00  80,50  Admis

 

Afişat astăzi,  09.07.2019 la orele 14,00.

  Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare