Primaria Pascani

ANUNT – rezultat final – concurs de recrutare organizat în vederea ocupării a douã funcţii publice de inspector şi consilier din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice

A N U N Ţ ,

În urma susţinerii tuturor probelor concursului de recrutare organizat în vederea ocupării a douã  funcţii publice de inspector şi consilier din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani desfăşurat în perioada 25.06.2019-28.06.2019, s-au obţinut urmãtoarele rezultate:

Pentru funcţia publicã de execuţie vacantã de inspector gradul profesional principal:

Nr. crt Nume şi prenume candidat Rezultatul selecţiei de dosare

 

Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul  
1.                    FLORESCU Mihai Admis 64,66 80 144,66 ADMIS
2.              
COSTESCU Emanuel-Marian Admis 44,66 RESPINS

 

Pentru funcţia publicã de execuţie vacantã de consilier gradul profesional superior:

Nr. crt Nume şi prenume candidat Rezultatul selecţiei de dosare

 

Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final

 

1 MÎRŢ Iacob Admis 71,33 90 161.33 ADMIS

 

Afişat astăzi 28.06.2019 la orele 13,00.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare