Primaria Pascani

ANUNT – rezultat final – concurs de recrutare organizat în vederea ocupării a douã  funcţii publice de consilier din cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Contracte

A N U N Ţ ,

În urma susţinerii tuturor probelor concursului de recrutare organizat în vederea ocupării a douã  funcţii publice de consilier din cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Contracte din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani desfăşurat în perioada 29.10.2019 – 31.10.2019, s-au obţinut urmãtoarele rezultate:

 

 

Nr. crt Nume şi prenume candidat Rezultatul selecţiei de dosare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1.
ASOFIEI Mariana Admis 80 65 145 Admis
2.
CIOBANU Angel-Silviu Admis 68,66 55 123,66 Admis
3.                 
ŞTEICǍ Alina Admis Absent Absent
4.                    TOMA Cristina Admis 36,66 36,66 Respins

 

 

 

 

 

 

 

Afişat astăzi, 31.10.2019 la orele 15,30.

 

 

Arhive lunare