Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba selectiei dosarelor pentru postul vacant de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios

A N U N Ţ ,

 

În urma selectării dosarelor depuse de către candidaţii în vederea participării la concursul ce se va organiza în data de 20.05.2019 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, afişăm rezultatul  probei de selecţie a dosarelor :

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Funcţia publică vacantă Rezultatul selecţiei
1.                   CAROLEA-SCUTARIU Carmen-Elena Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent          Admis
2.                   COFARIU Dana-Maria Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent           Admis
3.                   JITARIU Manuela-Simina Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Admis
4.                   LĂCĂTUŞU Aurelian-Gheorghe Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent  Respins (Nu a depus în dosarul de înscriere la concurs adeverinţa care atestă starea de sanatate, ca urmare, nu sunt respectate dispoziţiile art.49, alin (1), lit.g) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare).
5.                   UNGUREANU Alexandra-Paula

 

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Admis

 

Afişat astăzi 14.05.2019 la orele 14,00.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare