Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a functiei publice vacante de inspector principal in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate

A N U N Ţ ,

  

În urma selectării dosarelor depuse de către candidaţii în vederea participării la concursul ce se va organiza în data de 11.12.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, afişăm rezultatul  probei de selecţie a dosarelor :

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Funcţia publică vacantă Rezultatul selecţiei
1.                   VÂRGĂ Andreea-Oana Inspector, clasa I, grad profesional principal  Admis

 

Afişat astăzi 05.12.2018 la orele 15,00.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare