Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba selectiei dosarelor n vederea participării la concursul pentru ocuparea a douã posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Serviciului Gospodãrie Comunalã

A N U N Ţ ,

 

În urma selecţiei dosarelor depuse de către candidaţi în vederea participării la concursul ce se va desfăşura în data de 09.07.2019, ora 10,00 – proba scrisă  şi în maxim 4 zile lucrǎtoare de data susţinerii probei scrise – interviul pentru ocuparea a douã posturi contractuale de execuţie vacante  din cadrul Serviciului Gospodãrie Comunalã afişăm rezultatul probei de selecţie a dosarelor:

 

  1. Pentru postul contractual de execuţie vacant de muncitor calificat

(tractorist), treapta II:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Funcţia vacantă Rezultatul selecţiei
1.
MOŢCU Dorinel Muncitor calificat Admis

 

  1. Pentru postul contractual de execuţie vacant de maistru, treapta II:
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Funcţia vacantă Rezultatul selecţiei
2.
AILENEI Ovidiu Maistru Admis

 

 

   Afişat astăzi, 01.07.2019 la orele 15,30.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

  

Arhive lunare