Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba scrisa pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Urbanism şi Amemajări Teritoriale – Compartiment Tehnic şi Investiţii

A N U N Ţ ,

  

În urma desfăşurării probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Urbanism şi Amemajări Teritoriale – Compartiment Tehnic şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani din data de 20.11.2018, s-au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Rezultatul probei scrise
1.                   CAŞU-STRĂTIANU Gabriel

 

7,5 Respins

 

 

Afişat astăzi 20.11.2018 la orele 13,00.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare