Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba scrisa la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a douã posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Serviciului Gospodãrie Comunalã

A N U N Ţ ,

 

În urma desfăşurării probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a douã posturi  contractuale de execuţie vacante  din cadrul Serviciului Gospodãrie Comunalã, din data de 09.07.2019, s-au obţinut următoarele rezultate:

 

Pentru postul de muncitor calificat(tractorist) treapta II:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Rezultatul selecţiei
1.
MOŢCU Dorinel 80,00 Admis

 

Pentru postul de maistru, treapta II:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut   Rezultatul selecţiei
1. AILENEI Ovidiu 80,00 Admis

 

 

Afişat astăzi,  09.07.2019 la orele 11,00.

  Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

    Interviul se va susţine  în data de 11.07.2019 începând cu ora 10 00  .

Arhive lunare