Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba scrisa în vederea ocupării a douã funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Contracte

A N U N Ţ ,

 

În urma desfăşurării probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a douã funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Contracte din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, din data de 29.10.2019, s-au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Rezultatul probei scrise
1 ASOFIEI Mariana 80 Admis
2. CIOBANU Angel-Silviu 68,66 Admis
3 ŞTEICǍ Alina Absent Absent
4 TOMA Cristina 36,66 Respins

 

 

Afişat astăzi, 29.10.2019 la orele 15,30.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

          Interviul se va susţine în data de 31.10.2019 la orele 13,00.

 

 

 

 

Arhive lunare