Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a douã posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Serviciului Gospodãrie Comunalã

A N U N Ţ ,

 

În urma desfăşurării probei interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a douã posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Serviciului Gospodãrie Comunalã, din data de 09.07.2019, s-au obţinut următoarele rezultate:

 

Pentru muncitor calificat(tractorist), treapta II:

 Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Rezultatul selecţiei
1.
MOŢCU Dorinel 80 Admis

 

Pentru postul de maistru, treapta II:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut

 

Rezultatul selecţiei

 

2.
AILENEI Ovidiu 90 Admis

 

Afişat astăzi,  09.07.2019 la orele 14,00.

  Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare