Primaria Pascani

ANUNT – rezultat concurs – proba interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a douã funcţii publice de execuţie vacante de inspector, grad profesional principal şi consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice

A N U N Ţ ,

 

În urma desfăşurării probei interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a douã funcţii publice de execuţie vacante de inspector, grad profesional principal şi consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, din data de 28.06.2019, s-au obţinut următoarele rezultate:

 

 

Pentru funcţia publicã de execuţie vacantã de inspector gradul profesional principal:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Rezultatul probei scrise
1.
FLORESCU Mihai 80 ADMIS

 

 

Pentru funcţia publicã de execuţie vacantã de consilier gradul profesional superior:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Rezultatul probei scrise
1. MÎRŢ Iacob 90 ADMIS

 

 

Afişat astăzi 28.06.2019 la orele 13,00.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Arhive lunare