Primaria Pascani

ANUNT – raport al comisiei de soluționare a contestațiilor proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale municipiului Pașcani

Anunț

Comisia de soluționare a contestațiilor proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale municipiului Pașcani

 

Având în vedere Contestația depusă în termen de A.C.S. ”VIITORUL 2017” PAȘCANI, înregistrată la Registratura Primăriei municipiului Pașcani cu nr. 15278 din 08.09.2020;

Având în vedere Raportul nr. 16422 din 22.09.2020 întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor cu privire la proiectele de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Paşcani.

 Comisia de soluționare a contestațiilor decide respingerea contestației depusă de  ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ”VIITORUL 2017” PAȘCANI  ca fiind neîntemeiată.

 

 

Întocmit,

Compartiment Sport, Cultură, Culte

Ancuța Mirela

 

Descarca document

Arhive lunare