Primaria Pascani

ANUNT – privind decizia etapei de incadrare

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI ;

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI, titular al proiectului „REABILITARE STRADA GĂRII, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Iași,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „REABILITARE STRADA GĂRII, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI”, propus a fi amplasat în strada Gării, municipiul Pașcani ;

 

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Iași, din str. Calea Chișinăului, nr. 43, în zilele de de Luni – Joi, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/ – pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Iași .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.05.2017 ;

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Iași, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmis.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.05.2017 ;

Arhive lunare