Primaria Pascani

ANUNT – organizarea unei proceduri de atribuire a patru autorizatii taxi in data de 15.01.2020 ora 09:00

                                 ANUNT

 

Compartimentul Monitorizarea Serviciilor de Transport Public Local din Primaria Pascani anunta organizarea unei proceduri de atribuire a patru autorizatii taxi in data de 15.01.2020 ora 09:00 la sediul Primariei Pascani, camera 10.

Data limita pentru depunerea cererilor de inscriere este 14.01.2020 ora 16;00

La procedura de atribuire se pot inscrie numai transportatorii autorizati la data limita de inscriere

Se vor atribui patru autorizatii taxi

Toti solicitantii au acces in sala la atribuirea punctajelor si stabilirea castigatorilor autorizatiilor

Pentru aceasta procedura nu s-a constituit lista de asteptare 

Rezultatul procedurii de atribuire se va face cunoscut pana la data 20.01.2020

Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă sunt cuprinse in anexa (2)

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPANTILOR LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

1) Pentru stabilirea vechimii autoturismului  intr-un mod cat mai corect,se vor prezenta documente din care sa rezulte luna in care a fost fabricat  autoturismul (ACEST DOCUMENT ARE CARACTER FACULTATIV, DAR IN LIPSA LUI ANUL DE FABRICATIE SE CONSIDERA  AN  INTREG, 12 LUNI CA VECHIME). 

2) Autorizatie de transport;

3)Certificat de agreare autoturism;

4)Carte de identitate  autoturism;

5)Certificat de inmatriculare  autoturism;

6)Atestatul profesional al taximetristului (pentru PFA);

7)Certificatul  de competenta profesionala pentru managerul de transport;

8)Orice document care atesta dotarile autoturismului (GPS,dispozitiv de plata cu cardul etc).

 

ANEXA (2)

 

         FISA CRITERII DEPARTAJARE SI  PUNCTAJ

(DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE)

 

                 FISA CRITERII DEPARTAJARE SI PUNCTAJ
                                                                                      P.F./A.F./S.C.____________________
 NUMAR DE INMATRICULARE
MARCA
 NUMAR DE IDENTIFICARE
NR. CRT CRITERIUL DE DEPARTAJARE PUNCTAJ PUNCTAJ ACORDAT
1 Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei Până la 1 an 25  
Până la 2ani 20  
Până la 3 ani 15  
Până la 4 ani 10  
Până la 5 ani 5  
2 Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro Euro 1 5  
Euro 2 10  
Euro 3 15  
Euro 4 20  
Euro 5 25  
Euro 6 şi peste 30  
3 Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport în regim  de taxi 1 an 5  
2 ani 10  
3 ani 15  
4 ani 20  
5 ani şi peste 25  
4 Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere al autovehiculului În proprietate 50  
În leasing 40  
Urmează să deţină în proprietate 20  
Urmează să deţină în leasing 10  
5 Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate pe zi lucrătoare de minimum 8 ore 5  
minimum 16 ore 10  
24 ore 15  
6 Volum portbagaj util autoturism (dmc) Până la 200 5  
201 – 300 10  
301-400 15  
401-500 20  
501-600 25  
601-700 30  
Peste 700 35  
7 Existenţă instalaţie pentru aer condiţionat 10  
8 Număr airbag-uri pentru pasageri 1 5  
2 10  
3 15  
4 20  
5 25  
6 30  
Peste 6 35  
9 Existenţă dispozitiv GPS de monitorizare 10  
10 Existenţă dispozitiv fix de înregistrare 10  
11 Existenţă perete despărţitor conducător auto-clienţi 10  
12 Existenţă dispozitiv pentru plata cu cardul 10  
PUNCTAJ TOTAL  
INTOCMIT                                SUNT DE ACORD CU PUNCTAJUL ACORDAT
NUME ŞI PRENUME __________                      NUME ŞI PRENUME __________
SEMNĂTURA ______________                      SEMNĂTURA ______________

 

AFISAT ASTAZI 04.11.2019

 

 

COMPARTIMENT MONITORIZAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 

ING TURCU EUGEN

Arhive lunare