Primaria Pascani

ANUNT – licitatie publica inchiriere pasune

A N U N T

 

Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr.16, judeţul Iaşi, cod  705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360 organizează în data de 14.07.2017, ora 12,00 licitaţie publică, având ca obiect „Inchirierea prin licitatie publica, pe o perioada de 7(sapte) ani a pasunii proprietate privata a  Municipiului Pascani, aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Pascani, in vederea pasunarii animalelor membrilor colectivitatii locale inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor”: LOTUL NR. 7 – Gastesti 1, în suprafaţă de

10,00 ha, identificat in Ad. Valea Seaca, avand destinatia de Ovine + caprine.

Documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de inchiriere poate fi achiziţionată de la sediul Municipiului Paşcani, situat in str. Ştefan cel Mare, nr.16, Compartimentul Patrimoniu, camera 31.

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 06.07.2017 – 12.07.2017, ora 16:00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin ordin de plată în contul proprietarului: RO38TREZ40721360206XXXXX – deschis la Trezoreria Paşcani, sau  în numerar la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei municipiului Paşcani.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12.07.2017, ora 16:00.

Data limita pentru depunerea ofertelor este 13.07.2017, ora 16:00.

Oferta ferma trebuie să fie valabilă minim 30 zile de la data depunerii acesteia. Preţul minim de incepere a  licitaţiei este prezentat dataliat in documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de inchiriere.

Ofertele se depun intr-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr.16, judeţul Iaşi – Compartiment Consiliere, Informare si    Relatii cu Societatea Civila.

Şedinţa de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, în data de 14.07.2017, ora 12,00, camera 18.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi – Secţia Contencios Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1A, municipiul Iasi, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării este 04.07.2017.

                                                                   PRIMARUL  MUNICIPIULUI  PASCANI     SECRETARUL  MUNICIPIULUI  PASCANI

                                                                              Ing. DUMITRU  PANTAZI                               Consilier Jr. IRINA JITARU

 

Citeste anunt

Arhive lunare