Primaria Pascani

ANUNT – licitatie publica

ANUNȚ

 

Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 07.12.2018, ora 10:00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a spaţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţe, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, respectiv ora 11:00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor disponibile situate în Piaţa Deal, Str. Eugen Stamate, nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:

 

 1. Spaţiul comercial cu o suprafaţă de 17,00 mp (modul A), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, judeţul Iaşi, prezentat în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 158/29.08.2018.

  2. Spaţiul comercial din Piața Vale – Lot 3 din tronsonul 1B, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în str. Ceferiștilor, Nr. 4, Municipiul Pașcani, jud. Iaşi, prezentat în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 136/31.08.2016, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 206/31.10.2018.

  3. Terenul disponibil – poziția 51, situat în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, prezentat în Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 la HCL nr. 64/30.03.2018 .

 

Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și Contracte – Camera 31.

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 19.11.2018 – 29.11.2018, ora 16:00.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este de 50 lei pentru spaţiul comercial cu o suprafaţă de 17,00 mp (modul A), situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 şi pentru terenul disponibil – poziția 51 situat în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, respectiv 100 lei pentru spaţiul comercial din Piața Vale – Lot 3 din tronsonul 1B, situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 1.500 lei pentru spaţiile, cu altă destinaţie decât locuinţe, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 şi de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei pentru terenul disponibil – poziția 51, situat în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 04.12.2018, ora 16:00.

Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 04.12.2018, ora 16:00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură.

Prețul minim de începere al licitației pentru spaţiile, cu altă destinaţie decât locuinţe, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 şi pentru terenul disponibil – poziția 51, situat în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.

Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul licitației.

Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 07.12.2018, ora 10:00, respectiv ora 11:00 la Camera 44 – Sala seminarii.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.

Arhive lunare